PRIVACY
STATEMENT
januari 2020
TELE2

Tele2 gebruikt je persoonsgegevens en respecteert daarbij je privacy. Lees hieronder hoe dit gebeurt.
PRIVACY STATEMENT 

Tele2 gebruikt je persoonsgegevens en respecteert daarbij je privacy. Lees hieronder hoe dit gebeurt.

 

Wie is Tele2?

Tele2 is verantwoordelijk voor het gebruik van je persoonsgegevens.

Tele2 is een handelsnaam van T-Mobile Netherlands B.V.

Het adres van Tele2 is: Waldorpstraat 60, postbus16272, 2500 BG, Den Haag.

Je kunt contact opnemen met Tele2:

 1. Via Tele2.nl door in te loggen op uw persoonlijke internetpagina ‘MijnTele2’
 2. Door te bellen naar onze klantenservice (020-754 4444)
 3. Door een brief te sturen naar T-Mobile Netherlands B.V., Postbus 22697, 1100 DD Amsterdam

De Data Protection Officer van Tele2 is per e-mail te bereiken via dpo@ t-mobile.nl.

Waarom gebruikt Tele2 je persoonsgegevens?

Dit doet Tele2 om:

 • diensten te verlenen aan jou zoals telefonie, internet en televisie.
 • met jou een overeenkomst te sluiten, je een factuur te sturen en voor de financiële administratie van Tele2.
 • een kredietwaardigheidsonderzoek uit te voeren.
 • je te informeren over (nieuwe) producten en (nieuwe) diensten van Tele2 en/of de T-Mobile groep, waarvoor je mogelijk interesse hebt,
 • je (nieuwe) producten en (nieuwe) diensten van Tele2 en/of de T-Mobile groep te verkopen en reclame te sturen via e-mail, sms, post en telemarketing, tenzij je je hiervoor hebt afgemeld.
 • het aanbieden van een app of digitale MijnTele2 omgeving waarin je een overzicht van jouw persoonsgegevens en diensten aantreft.
 • je vragen te beantwoorden en je klachten te behandelen
 • op jouw verzoek medewerking te verlenen aan het opnemen van je gegevens in openbare telefoongidsen en abonnee-informatiediensten (zie ook www.mijnnummervermelding.nl).
 • te zorgen dat je beschikt over een veilig en goed netwerk.
 • fraude of misbruik van onze diensten te bestrijden en te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 • het personeel van Tele2 op te leiden en te trainen.
 • Je op je geboortedag een felicitatie te sturen.
 • het gedrag van klanten van Tele2 te analyseren zodat de diensten van Tele2 kunnen worden verbeterd.
 • te controleren of je een toestel gebruikt dat geschikt is voor ons 4G netwerk en om te controleren of een toestel zo staat ingesteld dat dit toestel gebruik maakt van ons 4G netwerk.

Welke persoonsgegevens gebruikt Tele2?

Als je gebruik wenst te maken van de diensten van Tele2, zoals telefonie, internet en televisie, heeft Tele2 je persoonsgegevens nodig.

Dat zijn de volgende persoonsgegevens:

1. De gegevens van jou als klant van Tele2 (“Klantgegevens”):

 • achternaam en voornamen
 • of je vrouw of man bent
 • geboortedatum
 • adres, postcode en woonplaats
 • vaste telefoonnummer
 • mobiele telefoonnummer
 • e-mailadres
 • bankrekeningnummer
 • kopie van je bankpas
 • een kopie van je paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs* (met uitzondering van je pasfoto en Burger Service Nummer)
 • nummer van je paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs
 • je inkomen en woonlasten indien je een krediet afsluit voor de betaling van een toestel
 • je stemgeluid, als je belt met de klantenservice van Tele2 (het gesprek wordt kort bewaard voor opleiding en training of, indien je een bestelling telefonisch plaatst, om aan te tonen dat je een overeenkomst met ons hebt gesloten)

*: Jouw pasfoto en Burger Service Nummer mag je altijd afschermen, bijvoorbeeld met de Kopie ID-app van de Rijksoverheid. Tevens staat het jou vrij om “kopie” of “ ten behoeve van afsluiten telefoonabonnement” op die kopie te schrijven, zolang de gegevens daarop zichtbaar blijven.

en

2. De gegevens van het gebruik dat je maakt van de diensten van Tele2 (“Gebruiksgegevens”):

 • het soort en type toestel dat je gebruikt, zoals een computer, laptop, tablet, vaste telefoon, mobiele telefoon of televisie
 • IP-adres van je apparaat dat kan verbinden met internet
 • SIM-kaartnummer en het daarin opgenomen IMSI-nummer
 • IMEI-nummer van je mobiele telefoon
 • Je locatiegegevens, dat wil zeggen de plaatsen waar je gebruik maakt van een dienst van Tele2
 • De instellingen van je toestel zodat we zien of je effectief gebruik maakt of kunt maken van ons 4G netwerk
 • Verkeersgegevens, dat wil zeggen de data en tijdstippen van inloggen, uitloggen, bellen met je vaste of mobiele telefoon, internetten en televisie kijken

en

3. De gegevens over jouw verbruik van de diensten van Tele2 (“Verbruiksgegevens”):

 • het aantal door jou gebelde minuten (bij vaste of mobiele telefonie)
 • de hoeveelheid door jou verbruikte internetdata (bij mobiel internet)
 • de soorten en aantallen van de door jou gehuurde of gekochte films, series en pay-per-view (bij digitale televisie).

We vragen je toestemming als we jouw Verbruiksgegevens gebruiken om je aanbiedingen te doen voor onze diensten. Als je toestemming hebt gegeven, kun je deze op elk gewenst moment weer intrekken via MijnTele2, via het menu van je decoder of online-tv app  (bij digitale televisie) of via de klantenservice van Tele2.

Aan wie geeft Tele2 jouw persoonsgegevens?

Tele2 kan je persoonsgegevens geven aan:

 • Onderaannemers van Tele2, zoals verkopers/handelsagenten van Tele2, pakketbezorgers, monteurs die bij jou thuis komen, klantcontactcentra en leveranciers van hardware en software indien u deze van ons heeft geleend om je draadloos internet thuis te verbeteren. Deze onderaannemers werken in opdracht en onder verantwoordelijkheid van Tele2. Klantgegevens worden alleen gegeven met het doel: diensten te verlenen aan jou, met jou een overeenkomst te sluiten, je een factuur te sturen, beheer en onderhoud aan hardware en software te verrichten, aan jou diensten te verkopen en aan jou reclame te sturen of je vragen te beantwoorden en je klachten te behandelen
 • Experian, Postbus 16604, 2500 BP Den Haag, telefoonnummer 0900 – 39737426 (experian.nl). Klantgegevens worden alleen gegeven met het doel: een kredietwaardigheidsonderzoek uit te voeren of een betalingsachterstand te melden.
 • Stichting Preventel, Postbus 744, 7400 AS Deventer (preventel.nl). Klantgegevens worden alleen gegeven met het doel: een kredietwaardigheidsonderzoek uit te voeren of een betalingsachterstand te melden.
 • Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel die een Centraal Krediet Informatiesysteem beheert, als je met een krediet een telefoontoestel koopt van Tele2 of van een verkoper/handelsagent van Tele2. Klantgegevens worden alleen gegeven met het doel: een kredietwaardigheidsonderzoek uit te voeren of een betalingsachterstand te melden
 • Incassobureau van Tele2, als je te laat bent met betalen. Klantgegevens worden alleen gegeven met het doel: je een factuur te sturen die je kunt betalen
 • Stichting COIN. Klantgegevens worden alleen gegeven met het doel: om jouw locatie te bepalen als je belt naar 112 op jouw verzoek jouw telefoonnummers af te schermen op jouw factuur, en op jouw verzoek voor opname van jouw telefoonnummers in openbare telefoongidsen of nummerinformatiediensten (zie www.mijnnummervermelding.nl)
 • Andere Telecomaanbieders. Klantgegevens worden alleen gegeven met het doel: in geval je je telefoonnummer wilt meenemen naar een andere telecomaanbieder of om telefonische overlast tegen te gaan)
 • Alarmcentrale 112. Klantgegevens worden alleen gegeven met het doel: als je belt naar 112. Je telefoonnummer (ook als deze geheim is) wordt dan doorgegeven aan deze alarmcentrale. Dit is een wettelijke verplichting
 • Politie en justitie, als Tele2 daartoe verplicht is op grond van de Nederlandse wetgeving
 • Facebook. E- mail adressen worden aangeleverd en geanonimiseerd voor het aanmaken van doelgroepen die we met onze advertenties via Facebook willen benaderen. We ontvangen hierover vervolgens rapportages met geanonimiseerde gegevens.
 • T-Mobile Netherlands Finance B.V. Klantgegevens worden alleen gegeven met het doel: een kredietovereenkomst met je te sluiten in verband met de betaling van het toestel.

Je Klantgegevens en Gebruiksgegevens worden door enkele van onze onderaannemers onder de voorwaarden, die de wet stelt, verwerkt  in landen buiten de Europese Unie (EU) met het doel: IT-ondersteuning en ondersteuning bij het verlenen van klantenservice.

Hoe lang bewaart Tele2 je persoonsgegevens?

Je Klantgegevens worden bewaard voor een periode van maximaal 30 maanden nadat je overeenkomst met Tele2 is geëindigd. Dit met het doel om jouw vragen of verzoeken achteraf te beantwoorden en om je een aanbieding te kunnen doen van onze diensten. Indien je hier  bezwaar tegen hebt gemaakt doen wij dit uiteraard niet.

Je Gebruiksgegevens worden bewaard voor een periode van maximaal 18 maanden voor facturatie en revenue assurance doeleinden.

Je Verbruiksgegevens worden bewaard voor een periode van maximaal 24 maanden om je van een passend aanbod te voorzien (indien je hiervoor toestemming hebt gegeven).

Je betaalgedrag aan Tele2 bewaren we gedurende 5 jaar.

Je contracten en facturen worden tot uiterlijk 10 jaar bewaard voor fiscale doeleinden.

Gebruikt Tele2 cookies?

Tele2.nl maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technieken.

Voordat de cookies worden geplaatst, word je geïnformeerd over de soorten cookies die we gebruiken. Je kunt kiezen tussen ‘Volledige functionaliteit’ en ‘Beperkte functionaliteit’.

Als je geen klant bent van Tele2, worden cookies geplaatst om onze website te laten functioneren, te verbeteren en af te rekenen met partijen via wie jij op onze website terecht bent gekomen.

Wanneer je je e-mailadres invult in onze webshop, vragen we je om toestemming om je een e-mail te kunnen sturen en je te informeren over de status van je bestelling bij ons.

Als je wel klant bent van Tele2 en kiest voor ‘Volledige functionaliteit’ dan plaatsen wij de hiervoor genoemde cookies en combineren wij de met deze cookies verzamelde gegevens met de gegevens die wij van je  hebben omdat je klant van ons bent. Wij gebruiken deze gegevens om onze websites en onze dienstverlening te verbeteren en om je gerichte advertenties te kunnen tonen en aanbiedingen te kunnen doen op onze eigen websites en op social media. Bijvoorbeeld, hoe vaak je inlogt in MijnTele2, welke instellingen je daarin hebt gewijzigd en welke pagina’s je op onze website bezoekt en op welke advertenties van Tele2 je hebt geklikt. We gebruiken deze gegevens om de effectiviteit van onze marketinginspanningen te meten.

Als je wel klant bent van Tele2 en kiest voor ‘Beperkte functionaliteit’, worden alleen cookies geplaatst om onze website te laten functioneren, te verbeteren en af te rekenen met partijen via wie jij op onze website terecht bent gekomen.

Daarnaast staan we social media en advertentienetwerken van Snapchat, Facebook en Twitter toe om via onze website een cookie, web beacon of vergelijkbare techniek te plaatsen om je apparaat te kunnen herkennen wanneer ze een online advertentie sturen. Op deze manier kunnen deze netwerken informatie verzamelen op welke advertenties je hebt geklikt. Deze partijen kunnen deze informatie ook voor hun eigen doelen gebruiken en het stelt de advertentienetwerken in staat gerichte reclame te leveren waarvan zij denken dat deze je interesseert. Tele2 heeft geen verdere toegang of inzage in deze cookies.

Om je cookie-voorkeuren te wijzigen en voor meer informatie over welke cookies worden geplaatst via onze website en de duur van de opslag, kun je onze informatie over cookies op Tele2.nl/cookies raadplegen.

Doet Tele2 aan profilering?

Tele2 doet op verschillende manieren aan profilering.

Bij aanvang van onze dienstverlening proberen we te voorspellen of je je betalingsverplichtingen aan ons kunt nakomen. Dit doen we op basis van intern beschikbare data (eerdere ervaringen) en extern beschikbare data over je betaalgedrag. Gevolg hiervan kan zijn dat je geen dienst of toestelkrediet bij ons mag afnemen.

Als je klant bij ons bent, proberen we te voorspellen of er een risico is dat je ons weer wilt gaan verlaten, bijvoorbeeld wanneer je aan het einde van de looptijd van je contract zit, vaak naar onze klantenservice belt en/of wanneer je hebt aangegeven (on-)tevreden te zijn over onze dienstverlening of wanneer je op ‘Opzeggen’ klikt op de online MijnTele2 omgeving. Gevolg hiervan kan zijn dat we je benaderen voor een (verlengings-)aanbod.

Afhankelijk van je verbruik van onze diensten, proberen we te voorspellen in welk type abonnementsvormen je geïnteresseerd zou kunnen zijn. Gevolg hiervan kan zijn dat je van ons een aanbod krijgt die aansluit op je verbruik van onze diensten.

We proberen een interesseprofiel van je op te stellen op basis van het toestel dat je hebt of waarin je geïnteresseerd bent en de Tele2 acties waaraan je hebt deelgenomen.

Wat zijn je rechten?

Je hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage in je persoonsgegevens.
 • Recht op verbetering van je persoonsgegevens indien deze onjuist zijn.
 • Recht op verwijdering van je persoonsgegevens: je hebt recht op verwijdering van je persoonsgegevens wanneer het voor Tele2 niet langer nodig is om deze te bewaren. Het kan nodig zijn om je gegevens te bewaren om jou onze producten en diensten te kunnen leveren, om aan te tonen dat je een overeenkomst met ons hebt gesloten en omdat dit vereist is in verband met wettelijke verplichtingen. We hanteren daarbij maximale bewaartermijnen.
 • Recht op overdracht van je persoonsgegevens: je kunt je telefoonnummer meenemen naar een andere telecomaanbieder en ook kun je je (factuur-) gegevens opslaan en zelf daarnaar overdragen.
 • Recht om bezwaar te maken tegen gebruik van je persoonsgegevens voor marketing doeleinden van Tele2.
 • Recht op beperking van verwerking van je persoonsgegevens: op jouw verzoek beperken we de verwerking van je persoonsgegevens als je verbetering van je persoonsgegevens hebt verzocht, bezwaar hebt gemaakt tegen deze verwerking, of deze onrechtmatig is en je toch de persoonsgegevens wenst te bewaren.

Voor het inzien, aanpassen en overdragen van je gegevens of instellingen kun je dit meestal zelf doen. Dat kan via je persoonlijke MijnTele2 omgeving of kijk op www.tele2.nl/klantenservice/privacy. Lukt dit niet of heb je een ander verzoek, neem dan contact met ons op. Kijk hiervoor onder ‘Heb je nog vragen?’.

Datalek gevonden?

Heb je (vermoedelijk) een datalek ontdekt? Meld dit dan aan ons. Dit kan je doen door telefonisch contact op te nemen met onze klantenservice. Wij zullen de melding zo snel mogelijk in behandeling nemen.

Als je een (mogelijke) zwakke plek in een van onze systemen hebt gevonden, dan horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Lees voor meer informatie ons responsible disclosure process.

Heb je nog vragen?

Bij vragen of het uitoefenen van een privacy recht kun je contact opnemen met Tele2:

 • Via tele2.nl door in te loggen op je persoonlijke internetpagina ‘MijnTele2’
 • Via tele2.nl/klantenservice/privacy
 • Door te bellen naar onze klantenservice (020-754 4444)
 • Door een brief te sturen naar T-Mobile Netherlands B.V., Postbus 22697, 1100 DD Amsterdam
 • De Data Protection Officer van Tele2 is per e-mail te bereiken via dpo@t-mobile.nl.

Geen reactie ontvangen?

We doen ons uiterste best om succesvol te zijn in de zorgvuldige omgang met je persoonsgegevens en de afhandeling van je verzoeken. Als we niet  binnen 1 maand op je verzoek reageren, dan kun je daarover een klacht indienen bij ons.