Beveiligingsmeldpunt

Een veilig internet is voor iedereen van groot belang, ook voor Odido. Onze producten en diensten sluiten hier goed op aan. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is.

Stappenplan melden veiligheid issues

Wij hebben maatregelen getroffen om jouw en onze eigendommen te beschermen. Veel van deze maatregelen zijn misschien niet direct zichtbaar voor jou als klant, maar ze vormen een belangrijk onderdeel van ons dagelijks werk en worden geregeld beoordeeld.

Als je een zwakke plek in een van onze systemen hebt gevonden, horen we dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. We willen graag met je samenwerken om onze klanten en onze systemen goed te kunnen beschermen.

Wij vragen je:

  • Je bevindingen te mailen naar cert@odido.nl. Versleutel je bevindingen met onze PGP key om te voorkomen dat de informatie in verkeerde handen valt.
  • Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aan te passen.
  • Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen.
  • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden.
  • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Wat wij beloven:

  • Wij reageren binnen 3 dagen op je melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.
  • Als je je aan bovenstaande voorwaarden hebt gehouden, zullen wij geen juridische stappen tegen je ondernemen betreffende de melding. Wij behandelen je melding vertrouwelijk en zullen je persoonlijke gegevens niet zonder je toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk.
  • Wij houden je op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem.

Wij streven ernaar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.

Risico's op internet

Wat je moet weten over de risicos van het internet.

Actuele meldingen

Blijf op de hoogte van de actuele meldingen op ons forum.

Veiligheid op internet

Lees alles over veiligheid op internet.