PRIVACY STATEMENT
TELE2

Wie is Tele2?

Tele2, een handelsnaam van T-Mobile Netherlands B.V. is verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens.

Het adres van Tele2 is is: Waldorpstraat 60, 2511 CC, Den Haag.

U kunt contact opnemen met Tele2:

De Data Protection Officer van Tele2 is per e-mail te bereiken via dpo@t-mobile.nl.

Waarom gebruikt Tele2 uw persoonsgegevens?

Dit doet Tele2 om:

 • diensten zoals telefonie, internet en televisie aan u te verlenen;
 • met u een overeenkomst te sluiten, u een factuur te sturen en voor de financiële administratie van Tele2;
 • een kredietwaardigheidsonderzoek uit te voeren;
 • u te informeren over (nieuwe) producten en (nieuwe) diensten van Tele2 en/of de T-Mobile groep, waarvoor u mogelijk interesse heeft;
 • u (nieuwe) producten en (nieuwe) diensten van Tele2 en/of de T-Mobile groep te verkopen en reclame te sturen via e-mail, sms, post en telemarketing, tenzij u zich hiervoor heeft afgemeld
 • een digitale Mijn Tele2 zakelijk omgeving aan te bieden waarin u een overzicht van uw persoonsgegevens en diensten aantreft;
 • uw vragen te beantwoorden en uw klachten te behandelen;
 • op uw verzoek medewerking te verlenen aan het opnemen van uw gegevens in openbare telefoongidsen en abonnee-informatiediensten (zie ook www.mijnnummervermelding.nl);
 • te zorgen dat u beschikt over een veilig en goed netwerk;
 • fraude of misbruik van onze diensten te bestrijden en te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • het personeel van Tele2 op te leiden en te trainen;
 • het gedrag van klanten van Tele2 te analyseren zodat de diensten van Tele2 kunnen worden verbeterd;
 • te controleren of u een toestel gebruikt dat geschikt is voor ons 4G netwerk en om te controleren of een toestel zo staat ingesteld dat dit toestel gebruik maakt van ons 4G netwerk.

Welke persoonsgegevens gebruikt Tele2?

Als u gebruik wenst te maken van de diensten van Tele2, zoals telefonie en internet, heeft Tele2 uw persoonsgegevens nodig.

Dat zijn de volgende persoonsgegevens:

1.Uw klantgegevens zoals bekend bij Tele2 (“Klantgegevens”):

 • achternaam en voornamen
 • of u vrouw of man bent
 • geboortedatum
 • adres, postcode en woonplaats
 • vaste telefoonnummer
 • mobiele telefoonnummer
 • e-mailadres
 • bankrekeningnummer
 • nummer van uw paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs
 • kopie van uittreksel van de Kamer van Koophandel
 • een kopie van uw paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs (met uitzondering van uw pasfoto en Burger Service Nummer*)

*uw pasfoto en Burger Service Nummer mag u altijd afschermen, bijvoorbeeld met de Kopie ID-app van de Rijksoverheid. Tevens staat het u vrij om “kopie” of “ten behoeve van afsluiten telefoonabonnement” op die kopie te schrijven, zolang de gegevens daarop zichtbaar blijven.

en

2. de gegevens van het gebruik dat u maakt van de diensten van Tele2 (“Gebruiksgegevens”):

 • het soort en type toestel dat u gebruikt, zoals een computer, laptop, tablet, vaste telefoon, mobiele telefoon.
 • IP-adres van uw apparaat dat kan verbinden met internet.
 • SIM-kaartnummer en het daarin opgenomen IMSI-nummer.
 • IMEI-nummer van uw mobiele telefoon.
 • Uw locatiegegevens, dat wil zeggen de plaatsen waar u gebruik maakt van een dienst van Tele2.
 • De instellingen van uw toestel zodat we zien of u effectief gebruik maakt of kunt maken van ons 4G netwerk.
 • Verkeersgegevens, dat wil zeggen de data en tijdstippen van inloggen, uitloggen, bellen met uw vaste of mobiele telefoon en internetten

en

3. de gegevens over uw verbruik van de diensten van Tele2 (“Verbruiksgegevens”):

 • het aantal minuten dat u heeft gebeld (bij vaste of mobiele telefonie).
 • de hoeveelheid internetdata die u heeft verbruikt (bij mobiel internet).

Aan wie geeft Tele2 uw persoonsgegevens?

Tele2 kan uw persoonsgegevens geven aan:

 • Onderaannemers van Tele2, zoals verkopers/handelsagenten van Tele2, pakketbezorgers, monteurs die bij u thuis komen, klantcontactcentra en leveranciers van hardware en software indien u deze van ons hebt geleend om uw draadloos internet thuis te verbeteren. Deze onderaannemers werken in opdracht en onder verantwoordelijkheid van Tele2. Klantgegevens worden alleen gegeven met het doel: diensten te verlenen aan u, met u een overeenkomst te sluiten, u een factuur te sturen, beheer en onderhoud aan hardware en software te verrichten, aan u diensten te verkopen en aan u reclame te sturen of uw vragen te beantwoorden en uw klachten te behandelen;
 • Experian, Postbus 16604, 2500 BP Den Haag, telefoonnummer 0900 – 39737426 (experian.nl). Klantgegevens worden alleen gegeven met het doel: een kredietwaardigheidsonderzoek uit te voeren of een betalingsachterstand te melden;
 • Dun & Bradstreet, Otto Reuchlinweg 1032, 3072 MD Rotterdam, telefoonnummer 010 710 95 60 (dnb-nederland.nl). Klantgegevens worden alleen gegeven met het doel: een kredietwaardigheidsonderzoek uit te voeren of een betalingsachterstand te melden;
 • Incassobureau van Tele2, als u te laat bent met betalen. Klantgegevens worden alleen gegeven met het doel: u een factuur te sturen die u kunt betalen
 • Stichting COIN. Klantgegevens worden alleen gegeven met het doel: om uw locatie te bepalen als u belt naar 112, op uw verzoek uw telefoonnummers af te schermen op uw factuur en op uw verzoek voor opname van uw telefoonnummers in openbare telefoongidsen of nummerinformatiediensten (zie www.mijnnummervermelding.nl);
 • Andere Telecomaanbieders. Klantgegevens worden alleen gegeven met het doel: in geval u uw telefoonnummer wilt meenemen naar een andere telecomaanbieder of om telefonische overlast tegen te gaan);
 • Alarmcentrale 112. Klantgegevens worden alleen gegeven met het doel: als u belt naar 112. Uw telefoonnummer (ook als deze geheim is) wordt dan doorgegeven aan deze alarmcentrale. Dit is een wettelijke verplichting;
 • Politie en justitie, als Tele2 daartoe verplicht is op grond van de Nederlandse wetgeving;
 • E- mail adressen worden aangeleverd en geanonimiseerd voor het aanmaken van doelgroepen die we met onze advertenties via Facebook willen benaderen. We ontvangen hierover vervolgens rapportages met geanonimiseerde gegevens;
 • Uw Klantgegevens en Gebruiksgegevens worden door enkele van onze onderaannemers onder de voorwaarden, die de wet stelt, verwerkt in landen buiten de Europese Unie (EU) met het doel: IT-ondersteuning en ondersteuning bij het verlenen van klantenservice.

Hoe lang bewaart Tele2 uw persoonsgegevens?

Uw Klantgegevens worden bewaard voor een periode van maximaal 30 maanden nadat uw overeenkomst met Tele2 is geëindigd. Dit met het doel om uw vragen of verzoeken achteraf te beantwoorden en om u een aanbieding te kunnen doen van onze diensten. Indien u hier bezwaar tegen hebt gemaakt doen wij dit uiteraard niet.

Uw Gebruiksgegevens worden bewaard voor een periode van maximaal 18 maanden voor facturatie en revenue assurance doeleinden.

Uw Verbruiksgegevens worden bewaard voor een periode van maximaal 24 maanden om u van een passend aanbod te voorzien indien u hiervoor uw toestemming heeft verleend.

Uw betaalgedrag aan Tele2 bewaren we gedurende 5 jaar.

Uw contracten en facturen worden tot uiterlijk 10 jaar bewaard voor fiscale doeleinden.

Gebruikt Tele2 cookies?

Tele2.nl maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technieken.

Voordat de cookies worden geplaatst, wordt u geïnformeerd over de soorten cookies die we gebruiken. U kunt kiezen tussen ‘Volledige functionaliteit’ en ‘Beperkte functionaliteit’.

Als u geen klant bent van Tele2, worden cookies geplaatst om onze website te laten functioneren, te verbeteren en af te rekenen met partijen via wie u op onze website terecht bent gekomen.

Wanneer u uw e-mailadres invult in onze webshop, vragen we u om toestemming om u een email te kunnen sturen en u te informeren over de status van uw bestelling bij ons.

Als u wel klant bent van Tele2 en kiest voor ‘Volledige functionaliteit’ dan plaatsen wij de hiervoor genoemde cookies en combineren wij de met deze cookies verzamelde gegevens met de gegevens die wij van u hebben omdat u klant van ons bent. Wij gebruiken deze gegevens om onze websites en onze dienstverlening te verbeteren en om u gerichte advertenties te kunnen tonen en aanbiedingen te kunnen doen op onze eigen websites en op social media. Bijvoorbeeld, hoe vaak u inlogt in MijnTele2, welke instellingen u daarin hebt gewijzigd en welke pagina’s u op onze website bezoekt en op welke advertenties van Tele2 u heeft geklikt. We gebruiken deze gegevens om de effectiviteit van onze marketinginspanningen te meten.

Als u wel klant bent van Tele2 en kiest voor ‘Beperkte functionaliteit’, worden alleen cookies geplaatst om onze website te laten functioneren, te verbeteren en af te rekenen met partijen via wie u op onze website terecht bent gekomen.

Daarnaast staan we social media en advertentienetwerken van Facebook en Twitter toe om via onze website een cookie, web beacon of vergelijkbare techniek te plaatsen om uw apparaat te kunnen herkennen wanneer ze een online advertentie sturen. Op deze manier kunnen deze netwerken informatie verzamelen op welke advertenties u heeft geklikt. Deze partijen kunnen deze informatie ook voor hun eigen doelen gebruiken en het stelt de advertentienetwerken in staat gerichte reclame te leveren waarvan zij denken dat deze u interesseert. Tele2 heeft geen verdere toegang of inzage in deze cookies.

Om uw cookie-voorkeuren te wijzigen en voor meer informatie over welke cookies worden geplaatst via onze website en de duur van de opslag, kunt u onze informatie over cookies op Tele2.nl/cookies raadplegen.

Doet Tele2 aan profilering?

Tele2 doet op verschillende manieren aan profilering.

Bij aanvang van onze dienstverlening proberen we te voorspellen of u uw betalingsverplichtingen aan ons kunt nakomen. Dit doen we op basis van intern beschikbare data (eerdere ervaringen) en extern beschikbare data over uw betaalgedrag. Gevolg hiervan kan zijn dat u geen dienst bij ons mag afnemen.

Als u klant bij ons bent, proberen we te voorspellen of er een risico is dat u ons weer wilt gaan verlaten, bijvoorbeeld wanneer u aan het einde van de looptijd van uw contract zit, vaak naar onze klantenservice belt en/of wanneer e heeft aangegeven (on-)tevreden te zijn over onze dienstverlening of wanneer u op ‘Opzeggen’ klikt op de online MijnTele2 omgeving. Gevolg hiervan kan zijn dat we u benaderen voor een (verlengings-)aanbod.

Afhankelijk van uw verbruik van onze diensten, proberen we te voorspellen in welk type abonnementsvormen u geïnteresseerd zou kunnen zijn. Gevolg hiervan kan zijn dat u van ons een aanbod krijgt die aansluit op uw verbruik van onze diensten.

We proberen een interesseprofiel van u op te stellen op basis van het toestel dat u heeft of waarin u geïnteresseerd bent en de Tele2 acties waaraan u heeft deelgenomen.

Wat zijn uw rechten?

U heeft de volgende rechten:

 • Recht op inzage in uw persoonsgegevens.
 • Recht op verbetering van uw persoonsgegevens indien deze onjuist zijn.
 • Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens: u heeft recht op verwijdering van uw persoonsgegevens wanneer het voor Tele2 niet langer nodig is om deze te bewaren. Het kan nodig zijn om uw gegevens te bewaren om u onze producten en diensten te kunnen leveren, om aan te tonen dat u een overeenkomst met ons hebt gesloten en omdat dit vereist is in verband met wettelijke verplichtingen. We hanteren daarbij maximale bewaartermijnen.
 • Recht op overdracht van uw persoonsgegevens: u kunt uw telefoonnummer meenemen naar een andere telecomaanbieder en ook kun u uw (factuur-) gegevens opslaan en zelf daarnaar overdragen.
 • Recht om bezwaar te maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens voor marketing doeleinden van Tele2.
 • Recht op beperking van verwerking van uw persoonsgegevens: op uw verzoek beperken we de verwerking van uw persoonsgegevens als u verbetering van uw persoonsgegevens hebt verzocht, bezwaar hebt gemaakt tegen deze verwerking, of deze onrechtmatig is en u toch de persoonsgegevens wenst te bewaren.

Voor het inzien, aanpassen en overdragen van uw gegevens of instellingen kunt u dit meestal zelf doen. Dat kan via de Mijn Tele2 omgeving of kijk op www.tele2.nl/zakelijk/klantenservice/privacy. Lukt dit niet of heeft u een ander verzoek, neem dan contact met ons op. Kijk hiervoor onder ‘Heeft u nog vragen?’.

Heeft u nog vragen?

Bij vragen of het uitoefenen van een privacy recht kunt u contact opnemen met Tele2:

De Data Protection Officer van Tele2 is per e-mail te bereiken via dpo@t-mobile.nl.

De Autoriteit Persoonsgegevens is de bevoegde autoriteit in Nederland voor vragen of klachten met betrekking tot uw privacy rechten.

Klik hier om de gehele Privacy Policy van Tele2 te downloaden.

Geen reactie ontvangen?

We doen ons uiterste best om succesvol te zijn in de zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens en de afhandeling van je verzoeken. Als we niet  binnen 1 maand op uw verzoek reageren, dan kunt u daarover een klacht indienen bij ons.