Let op! Geld lenen kost geld.

Klantenservice Diensten

Vragen over uw factuur


Heeft u een nieuw abonnement en heeft u in MijnTele2 Zakelijk voor het eerst een factuur gekregen? Dan kan het zijn dat u hier wat vragen over heeft. Hieronder vindt u de veelgestelde vragen over uw factuur, en de antwoorden daarop.
Veelgestelde vragen
Over welke periode gaan de abonnementskosten op de factuur?

De factuurperiode loopt van de eerste tot en met de laatste dag van de maand. Abonnementskosten factureren we vooraf, gebruikskosten achteraf. Bent u een nieuwe klant? Schrik niet! De eerste factuur gaat vaak over een langere periode waardoor de abonnementskosten hoger zullen uitvallen.

Hoe kan ik mijn facturen inzien?

Op MijnTele2 Zakelijk staan uw facturen en specificaties van de afgelopen 13 maanden. Nog geen inloggegevens? Vraag dan inloggegevens aan op het inlogscherm van MijnTele2 Zakelijk. Deze mailen we u zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 werkdagen.

Waarom staat er een afrondingsverschil op mijn factuur?

Wij ronden bedragen af op 5 cijfers achter de komma, terwijl op de factuur bedragen staan met 2 cijfers achter de komma. Hierdoor kunnen er in het totaalbedrag afrondingsverschillen van enkele centen ontstaan.

De abonnementskosten op mijn factuur zijn hoger dan het afgesproken bedrag. Hoe komt dat?

Op uw eerste factuur berekenen we de abonnementskosten over de eerste maand naar rato. Als de dienstverlening – wat natuurlijk vaak voorkomt – niet op de eerste van de maand begon, is het abonnementsbedrag op de eerste factuur hoger.

Dat geldt voor uw eerste factuur, maar ook als u tussendoor uw dienst heeft laten wijzigen.

Waar kan ik zien wat mijn vaste en variabele kosten zijn?

Op het voorblad van uw factuur ziet u het totaalbedrag van de abonnementskosten en gebruikskosten van al uw diensten. Op de achterliggende pagina’s vindt u de kosten per dienst.

Wat wordt er bedoeld met afkoopsom?

Als u een dienst opzegt voordat uw contracttermijn is verstreken, dan betaalt u een afkoopsom. Dit is het bedrag dat wij van u tegoed hebben.

Waarom zijn de aantallen op het voorblad niet hetzelfde als de aantallen op de specifieke productpagina’s?

Op het voorblad staat het aantal keer dat u een bepaald abonnement afneemt, maar 1 abonnement kan bijvoorbeeld uit 3 items bestaan. Deze eventuele onderverdeling ziet u terug op de achterliggende pagina’s en niet op het voorblad. Daarom kunnen deze aantallen van elkaar verschillen. De totaalbedragen komen natuurlijk wel overeen.

Wat zijn de eenmalige kosten op de factuur?

Eenmalige kosten kunnen installatie- of leveringskosten zijn of een afkoopsom, wanneer u een dienst binnen de looptijd opzegt. Op de achterliggende pagina’s vindt u meer informatie over de eenmalige kosten.

Mijn gebruikskosten zijn opeens heel hoog. Waar kan ik de details van mijn gebruik inzien?

Voor de gebruikskosten van de vaste telefonie kunt u gebruik maken van de Call Viewer. Dit kan in MijnTele2 Zakelijk. Ga naar Facturen en klik linksonder op Call Viewer.

Bij inzage van de gebruikskosten van uw mobiele abonnement kunt u contact opnemen met de klantenservice.

Met de Call Viewer ziet u precies wanneer u heeft gebeld, en hoe lang. Nog geen inloggegevens? Vraag dan op het inlogscherm van MijnTele2 Zakelijk inloggegevens aan. Deze worden zo snel mogelijk, binnen 5 werkdagen, naar u gemaild.

Ik word gefactureerd voor Altijd Bellen, wat zijn dit voor kosten?

Altijd Bellen is een abonnement waarmee u onbeperkt belt voor een vast bedrag per maand, in combinatie met uw vaste telefoniedienst. Alleen gesprekken naar en vanuit het buitenland en servicenummers vallen niet onder het abonnement.

Ik heb een buitenland databundel aangeschaft, maar toch zie ik kosten voor dataroaming. Hoe kan dit?

Als u geen bevestigings-sms heeft gekregen, dan is uw bundel niet correct geactiveerd.
Heeft u na aanvraag van de bundel wel een bevestigings-sms gekregen? Neem dan contact op met de klantenservice, zij gaan dit voor u uitzoeken. Het nummer of e-mailadres van de klantenservice vindt u in MijnTele2 Zakelijk, rechtsboven onder Contact Informatie en op onze contactpagina.

Waaruit bestaat de korting op de factuur?

Hoe de korting is opgebouwd ziet u op het voorblad van de factuur of op de achterliggende pagina’s. U kunt de gehele factuur inzien in MijnTele2 Zakelijk, onder Facturen. Nog geen inloggegevens? Vraag dan op het inlogscherm van MijnTele2 Zakelijk inloggegevens aan. Deze worden zo snel mogelijk, binnen 5 werkdagen, naar u gemaild.

Waarom wordt er voor een bepaald bedrag geen BTW berekend?

Voor het bellen naar bepaalde servicenummers wordt geen BTW berekend. Dit is zichtbaar op de factuur als 0% BTW.

Waarom betaal ik voor verbruik terwijl ik een Altijd Bellen abonnement heb?

Niet alle gesprekken vallen binnen het Altijd Bellen abonnement. Gesprekken naar en vanuit het buitenland en servicenummers vallen niet in het abonnement.

Ik heb nog een bedrag tegoed van jullie. Wordt dit bedrag verrekend met mijn factuur?

Dit hangt ervan af hoe u uw facturen betaalt. Maakt u gebruik van automatische incasso? Dan verrekenen wij uw zogeheten creditfactuur met de volgende factuur. Betaalt u uw factuur niet met automatische incasso? Dan maken wij het bedrag apart naar u over.

Heeft u nog vragen over uw creditfactuur, neem dan contact met ons op.

Waar vind ik de naam van mijn type toestel?

De naam van uw type toestel staat in uw contract, maar ook in de MijnTele2 Zakelijk onder Diensten.

Waarom betaal ik apart voor mijn toestel?

Wettelijk gezien is Tele2 verplicht om de kosten van uw abonnement en toestel te splitsen. Op de factuur staat het toestel dat u aanschafte bij uw abonnement. De kosten van het toestel betaalt u namelijk verspreid over de totale lengte van uw abonnement.

Het kan zijn dat het type toestel niet op de factuur staat, maar alleen Toestelcategorie X.

Ik heb een factuur ontvangen, terwijl ik al ben overgestapt naar een andere provider. Waarom?

U ontvangt na het beëindigen van uw contract altijd nog een factuur. U betaalt gedurende uw contractperiode de abonnementskosten vooraf. We factureren dus altijd voor een gehele maand vooruit. Bij de eerstvolgende factuur na de beëindiging van uw contract, zult u een credit ontvangen voor de teveel betaalde abonnementskosten.