Vragen over uw factuur

Heeft u een nieuw abonnement en heeft u in MijnTele2 Zakelijk voor het eerst een factuur gekregen? Dan kan het zijn dat u hier wat vragen over heeft. Hieronder vindt u de veelgestelde vragen over uw factuur, en de antwoorden daarop.

Veelgestelde vragen

 • Over welke periode gaan de abonnementskosten op de factuur?

  De factuurperiode loopt van de eerste tot en met de laatste dag van de maand. Abonnementskosten factureren we vooraf, gebruikskosten achteraf. Bent u een nieuwe klant? Schrik niet! De eerste factuur gaat vaak over een langere periode waardoor de abonnementskosten hoger zullen uitvallen.

 • Hoe kan ik een csv file uit de gegevensexport omzetten naar excel?

  Via de gegevensexport kunt u een bestand in csv formaat downloaden. Het CSV formaat is bedoeld om data gemakkelijk in andere systemen/applicaties in te kunnen lezen.

  Wilt u de export openen in excel, dan dienen er een aantal extra stappen te worden doorlopen om de data correct weer te geven in excel. Klik hier voor een handleiding.

 • Hoe kan ik mijn facturen inzien?

  Op MijnTele2 Zakelijk staan uw facturen en specificaties van de afgelopen 13 maanden. Nog geen inloggegevens? Vraag dan inloggegevens aan op het inlogscherm van MijnTele2 Zakelijk. Deze mailen we u zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 werkdagen.

 • Waarom staat er een afrondingsverschil op mijn factuur?

  Wij ronden bedragen af op 5 cijfers achter de komma, terwijl op de factuur bedragen staan met 2 cijfers achter de komma. Hierdoor kunnen er in het totaalbedrag afrondingsverschillen van enkele centen ontstaan.

 • De abonnementskosten op mijn factuur zijn hoger dan het afgesproken bedrag. Hoe komt dat?

  Op uw eerste factuur berekenen we de abonnementskosten over de eerste maand naar rato. Als de dienstverlening – wat natuurlijk vaak voorkomt – niet op de eerste van de maand begon, is het abonnementsbedrag op de eerste factuur hoger.

  Dat geldt voor uw eerste factuur, maar ook als u tussendoor uw dienst heeft laten wijzigen.

 • Waar kan ik zien wat mijn vaste en variabele kosten zijn?

  Op het voorblad van uw factuur ziet u het totaalbedrag van de abonnementskosten en gebruikskosten van al uw diensten. Op de achterliggende pagina’s vindt u de kosten per dienst.

 • Wat wordt er bedoeld met afkoopsom?

  Als u een dienst opzegt voordat uw contracttermijn is verstreken, dan betaalt u een afkoopsom. Dit is het bedrag dat wij van u tegoed hebben.

 • Waarom zijn de aantallen op het voorblad niet hetzelfde als de aantallen op de specifieke productpagina's?

  Op het voorblad staat het aantal keer dat u een bepaald abonnement afneemt, maar 1 abonnement kan bijvoorbeeld uit 3 items bestaan. Deze eventuele onderverdeling ziet u terug op de achterliggende pagina’s en niet op het voorblad. Daarom kunnen deze aantallen van elkaar verschillen. De totaalbedragen komen natuurlijk wel overeen.

 • Wat zijn de eenmalige kosten op de factuur?

  Eenmalige kosten kunnen installatie- of leveringskosten zijn of een afkoopsom, wanneer u een dienst binnen de looptijd opzegt. Op de achterliggende pagina’s vindt u meer informatie over de eenmalige kosten.

 • Mijn gebruikskosten zijn opeens heel hoog. Waar kan ik de details van mijn gebruik inzien?

  Details van uw gebruikskosten kunt in MijnTele2 Zakelijk op twee manieren bekijken:

  1. Als u meteen wilt weten welke nummers het meeste verbruiken, dan kunt u dit vinden in een van de verschillende top 10 rapportages.
  2. Als u alle details van uw gebruikskosten wilt zien, dan kunt u onder de tegel “gegevens exporteren” een overzicht opvragen van uw gebruiksdetails.
 • Ik word gefactureerd voor Altijd Bellen, wat zijn dit voor kosten?

  Altijd Bellen is een abonnement waarmee u onbeperkt belt voor een vast bedrag per maand, in combinatie met uw vaste telefoniedienst. Alleen gesprekken naar en vanuit het buitenland en servicenummers vallen niet onder het abonnement.

 • Ik heb een buitenland databundel aangeschaft, maar toch zie ik kosten voor dataroaming. Hoe kan dat?

  Als u geen bevestigings-sms heeft gekregen, dan is uw bundel niet correct geactiveerd.

  Heeft u na aanvraag van de bundel wel een bevestigings-sms gekregen? Neem dan contact op met de klantenservice, zij gaan dit voor u uitzoeken. Het nummer of e-mailadres van de klantenservice vindt u in MijnTele2 Zakelijk, rechtsboven onder Contact Informatie en op onze contactpagina.

 • Waaruit bestaat de korting op de factuur?

  Hoe de korting is opgebouwd ziet u op het voorblad van de factuur of op de achterliggende pagina’s. U kunt de gehele factuur inzien in MijnTele2 Zakelijk, onder Facturen. Nog geen inloggegevens? Vraag dan op het inlogscherm van MijnTele2 Zakelijk inloggegevens aan. Deze worden zo snel mogelijk, binnen 5 werkdagen, naar u gemaild.

 • Waarom wordt er voor een bepaald bedrag geen BTW berekend?

  Voor het bellen naar bepaalde servicenummers wordt geen BTW berekend. Dit is zichtbaar op de factuur als 0% BTW.

 • Waarom betaal ik voor verbruik terwijl ik een Altijd Bellen abonnement heb?

  Niet alle gesprekken vallen binnen het Altijd Bellen abonnement. Gesprekken naar en vanuit het buitenland en servicenummers vallen niet in het abonnement.

 • Ik heb nog een bedrag tegoed van jullie. Wordt dit bedrag verrekend met mijn factuur?

  Dit hangt ervan af hoe u uw facturen betaalt. Maakt u gebruik van automatische incasso? Dan verrekenen wij uw zogeheten creditfactuur met de volgende factuur. Betaalt u uw factuur niet met automatische incasso? Dan maken wij het bedrag apart naar u over.

  Heeft u nog vragen over uw creditfactuur, neem dan contact met ons op.

 • Waar vind ik de naam van mijn type toestel?

  De naam van uw type toestel staat in uw contract, maar ook in de MijnTele2 Zakelijk onder Diensten.

 • Waarom betaal ik apart voor mijn toestel?

  Wettelijk gezien is Tele2 verplicht om de kosten van uw abonnement en toestel te splitsen. Op de factuur staat het toestel dat u aanschafte bij uw abonnement. De kosten van het toestel betaalt u namelijk verspreid over de totale lengte van uw abonnement.

  Het kan zijn dat het type toestel niet op de factuur staat, maar alleen Toestelcategorie X.

 • Ik heb een factuur ontvangen, terwijl ik al ben overgestapt naar een andere provider. Waarom?

  U ontvangt na het beëindigen van uw contract altijd nog een factuur. U betaalt gedurende uw contractperiode de abonnementskosten vooraf. We factureren dus altijd voor een gehele maand vooruit. Bij de eerstvolgende factuur na de beëindiging van uw contract, zult u een credit ontvangen voor de teveel betaalde abonnementskosten.

 • Waar kan ik meer details vinden van de kosten op de factuur?

  U kunt de details van uw factuur vinden in de nieuwe factuuromgeving. Klik hiervoor op de link “Bekijk de specificatie van uw factuur” in de PDF of ga naar Facturen in MijnTele2 Zakelijk. In de nieuwe omgeving selecteert u de factuur waarvoor u de details wilt inzien. Vanaf hier kunt u inzoomen op de verschillende type kosten of direct naar een specifieke locatie of aansluiting gaan.

 • Kan ik de factuur inclusief details downloaden?

  Ga naar de nieuwe factuuromgeving via Facturen in MijnTele2 Zakelijk. De factuur kunt u downloaden door op de 3 puntjes te klikken in het overzichtscherm van alle facturen of door eerst een factuur te selecteren en dan de tegel “PDF factuur” te selecteren. Daarnaast kunt u alle factuur- en gespreksdetails exporteren via “Gegevens export”. Selecteer de gewenste gegevens en klik op “Export genereren”. Let op, u moet de pagina verversen om te zien of het downloadbestand gereed is.

 • Ik wil alle gespreksdetails inzien. Kan dat?

  U kunt de gespreksdetails downloaden in de nieuwe factuuromgeving door een factuur te selecteren en dan de tegel “Gegevens export” te klikken. Selecteer de gewenste gegevens en klik op “Export genereren”. Let op, u moet de pagina verversen om te zien of het downloadbestand gereed is.

 • Kan ik ook het gebruik van mijn bundel inzien?

  Bij de gebruikskosten ziet u hoeveel MB, sms en minuten verbruikt zijn. Voor het bundelgebruik van de huidige maand gaat u naar Diensten in MijnTele2 Zakelijk. Selecteer de gewenste mobiele aansluiting om het internetgebruik van de huidige maand in te zien.

 • Over welke periode gaan de abonnementskosten?

  Als u in de nieuwe omgeving een specifieke aansluiting selecteert via de tegel “Mobiele aansluitingen”, “Vaste aansluitingen” of “ Overige aansluitingen” dan ziet u de totale kosten voor die aansluiting voor de geselecteerde factuurperiode. Hierbij worden de ingangs- en einddatum van de periode vermeld waarover de kosten zijn berekend.

 • Waar kan ik mijn oude facturen (voor 1 maart 2020) inzien?

  De facturen tot en met februari 2020 vindt u in MijnTele2 Zakelijk onder Facturen. Tele2 bewaart uw facturen gedurende 13 maanden. Daarna worden de facturen gearchiveerd.

 • Ik zie factuurdetails in de nieuwe omgeving vanaf oktober 2019, maar waar kan ik die facturen vinden?

  Uw facturen tot en met februari 2020 vindt u in MijnTele2 Zakelijk onder Facturen. Na 1 maart 2020 staan de facturen in de nieuwe omgeving. Tele2 bewaart alle facturen en factuurdetails gedurende 13 maanden. Daarna worden de facturen gearchiveerd.

 • Hoe lang blijven facturen en factuurdetails zichtbaar in de nieuwe omgeving?

  Ook in de nieuwe omgeving bewaart Tele2 uw facturen en factuurdetails gedurende 13 maanden. Daarna worden de gegevens gearchiveerd.

 • Hoe kan ik zien welke medewerkers de hoogste kosten hebben gemaakt?

  Tele2 biedt een aantal standaard rapportages in de nieuwe factuuromgeving aan waaronder de top10 totale kosten. Zo ziet u direct welke aansluiting de hoogste kosten heeft gemaakt.

 • De abonnementskosten vallen hoger uit dan de maandelijkse kosten zoals afgesproken. Hoe kan dat?

  Tele2 factureert de abonnementskosten vooruit. Wanneer een abonnement in de loop van een maand wordt geactiveerd of gewijzigd, dan ziet u op de volgende factuur zowel de abonnementskosten pro rata voor de afgelopen maand als ook de kosten voor de komende maand. Hierdoor vallen de kosten in de eerste maand of bij wijziging van het abonnement soms hoger uit. U kunt de abonnementsperiode terugvinden in de nieuwe factuuromgeving. Selecteer een specifieke aansluiting via de tegel “Mobiele aansluitingen”, “Vaste aansluitingen” of “ Overige aansluitingen” dan ziet u de de ingangs- en einddatum van de abonnementsperiode vermeld waarover de kosten zijn berekend.

 • Op de oude factuur zag ik de locaties waar de diensten aan gekoppeld zijn. Waar vind ik die locaties nu?

  In de nieuwe omgeving ziet u een tegel “Locatie overzicht”. Hier kunt u de gewenste locatie selecteren om de diensten op die locatie in te zien.

 • Start- en eindtijd bij internet verbruik in de factuuromgeving zijn hetzelfde, hoe is dit mogelijk?

  Deze start- en eindtijd zijn niet gerelateerd aan de lengte van de internetsessie. U kunt wel zien hoeveel MB u heeft verbruikt gedurende de sessie. Kijk hiervoor naar de kolom “Aantal” bij de gebruikskosten van een specifieke aansluiting. Deze gegevens kunt u ook terugvinden in de download van de gespreksdetails via “Gegevens export”.

 • Kan ik de rechten van een gebruiker voor de nieuwe factuuromgeving aanpassen?

  Ja, ga hiervoor naar de desbetreffende gebruiker in Gebruikersbeheer via Instellen in MijnTele2 Zakelijk. Onder Gebruikersinstellingen ziet u de rechten van de gebruiker staan bij “Toegangsniveau van facturen”. Als Manager heeft u toegang tot de facturen en factuurdetails van alle locaties binnen het account, kunt u gebruikersrechten aanpassen en de omgeving upgraden met meer functionaliteiten. Een Gebruiker Extra heeft dezelfde mogelijkheden als Manager maar alleen voor de factuurlocaties die aan de gebruiker zijn toegewezen in MijnTele2 Zakelijk en kan niet de gebruikersrechten aanpassen of de omgeving upgraden met meer functionaliteiten. Een Gebruiker heeft toegang tot de facturen en factuurdetails van locaties die aan de gebruiker zijn toegewezen in MijnTele2 Zakelijk.

 • Ik zie als post op mijn factuur de term ''Lekverkeer'' staan. Wat is dit?

  Onder lekverkeer wordt telefoonverkeer verstaan dat afgehandeld wordt buiten het Tele2 netwerk. Dit verkeer wordt gerouteerd via het KPN netwerk.

 • Ik zie als post op mijn factuur de term ''Versatel On Net'' staan. Wat is dit?

  “On Net” wilt zeggen dat het desbetreffende verkeer via het Tele2 netwerk is afgehandeld. “Versatel” is de voormalige naam van Tele2.

Meer hulp nodig?

Heeft u een andere vraag? Bel dan naar onze klantenservice op 020-7501611.