Klantenservice Diensten

Prijsindexering 2019


Lees de veelgestelde vragen over de prijsindexering en wat dit voor u betekent.
Veelgestelde vragen
Wat is prijsindexering en waarom doet Tele2 dit?

Ieder jaar wijzigt het prijspeil in Nederland. Dit heeft ook impact op onze bedrijfsvoering omdat hierdoor onze kosten stijgen. Om het kwaliteitsniveau van onze service aan u te waarborgen, passen wij de tarieven van onze dienstverlening aan. Hiervoor gebruiken we, conform onze Algemene Voorwaarden, de prijsindex “Cao-lonen categorie M-N Zakelijke dienstverlening” die door het Centraal Bureau voor de Statistiek is vastgesteld. De officiële cijfers kunt u vinden op de website van CBS.

Wanneer gaat de indexering in?

De indexering vindt plaats vanaf 1 juli 2019.

Is de indexering van toepassing voor mij?

De indexering wordt alleen op abonnementen doorgevoerd die ná 1 september 2010 en vóór 1 januari 2019 nieuw zijn gesloten of vernieuwd.

Welke tarieven worden geïndexeerd?

Tele2 indexeert alleen de vaste maandelijkse abonnementstarieven. De gebruiksafhankelijke tarieven blijven buiten beschouwing.

Hoe zie ik de prijswijziging(en) van mijn dienst(en) terug op mijn factuur?

Dit herkent u door een gewijzigd tarief (verhoging 1,6%) voor de specifieke dienst ten opzicht van uw factuur van juni 2019.

Hoe wordt het indexeringspercentage door Tele2 vastgesteld?

Tele2 hanteert hiervoor de prijsindex “Cao-lonen categorie M-N Zakelijke dienstverlening” die door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wordt vastgesteld. Het indexeringspercentage welke Tele2 toepast is gelijk aan de definitieve prijsindex ontwikkeling van het voorgaande jaar. Het percentage over 2018 is 1,6%. Met dit percentage zal Tele2 dus per juli 2019 indexeren.

Wordt de prijsindexering ook toegepast op mijn kortingen?

Jazeker, Tele2 houdt bij de indexering rekening met uw kortingen. De prijsindexering wordt alleen toegepast op de netto bedragen.

Mag Tele2 deze prijsindexering doorberekenen aan haar klanten?

Volgens het artikel “Tarieven” in de Tele2 Algemene Voorwaarden is Tele2 gerechtigd een prijsindexering toe te passen.

Waarom is de prijsindexering niet op al mijn diensten van toepassing?

De indexering wordt alleen op abonnementen doorgevoerd die ná 1 september 2010 en vóór 1 januari 2018 nieuw zijn aangesloten of verlengd.

Mag ik nu opzeggen?

Omdat de indexering als voorwaarde vermeld staat in uw contract en onze Algemene Voorwaarden bent u hieraan gebonden. Het is niet mogelijk om uw abonnement naar aanleiding van deze aanpassing voortijdig op te zeggen.