Levering glasvezel

Voor onze diensten over glasvezel (internet, IP-VPN, VOIP en Hosted Voice) heeft u een eigen glasvezelaansluiting nodig. Als u al een actieve Tele2 glasvezelaansluiting heeft, kunnen we u de diensten al leveren.

Als er in uw bedrijfspand nog geen glasvezelinfrastructuur is, dan kunnen wij die aanleggen. Tele2 neemt daarbij de coördinatie van het traject voor haar rekening. Na de oplevering van de glasvezelverbinding kunnen wij overgaan tot de levering van de dienst.

Vooronderzoek

Voordat wij beginnen met het aanleggen en installeren van de glasvezel, komen we eerst de locatie onderzoeken. Hierbij bepalen we over welke route de kabels gaan lopen, zowel in als om het pand.

Daarna graven we de duct (een oranje buis met een doorsnede van 4 centimeter) in, via de kortst mogelijke route. De exacte route hangt af van de plaats waar de kabel het gebouw binnenkomt. Wij (of een van onze onderaannemers) zorgen voor de vergunningen voor de graafwerkzaamheden buiten de erfgrens (exclusief vervuilde grond).

Wat hebben wij van u nodig?

Om glasvezel bij u aan te leggen, hebben wij het een en ander van u nodig. Ten eerste enkele formele zaken zoals vergunningen en toestemmingen. Ten tweede zijn er nog een aantal praktische en technische voorwaarden voor de werkzaamheden.

Vergunningen en toestemmingen

U zorgt, eventueel in overleg met de gebouweigenaar, van tevoren voor de benodigde toestemming en vergunningen, zodat we bij u op locatie aan het werk kunnen. Hieronder vallen onder andere:

 • bouwvergunningen
 • bouwtekeningen
 • goedkeuring voor graven en boren
 • toegang tot sleutelkluizen en ruimtes voor ons

Zijn onze werkzaamheden al begonnen, maar krijgen wij toch geen toestemming van u? Dan brengen wij realisatiekosten bij u in rekening. U bent gedurende het werk op uw terrein het aanspreekpunt voor onze aannemer.

Als lokale overheden niet op tijd toestemming geven, loopt onze levering vertraging op. Deze vertraging valt niet binnen de levertijd uit de Service Level Agreement.

Technische voorwaarden

De volgende zaken moeten bij u beschikbaar zijn:

 • netspanning 230 volt (+10 % tot – 6%), 50 hertz, aparte groep; (verbruik ESU/NTU = 45 watt)
 • schone aarde
 • beveiliging tegen overspanning
 • continue stroomvoorziening (UPS)
 • ruimte voor minimaal een 19” kast ten behoeve van het NTU (Network Termination Unit)
 • ± 30 centimeter verhoogde computervloer met geaarde voeten (conform de daarvoor geldende standaarden)
 • aarding 19″ kast conform de daarvoor geldende standaarden
 • constante temperatuur van tussen de 15 en 21 graden
 • temperatuurverschillen mogen maximaal 5 graden per uur zijn
 • maximale relatieve vochtigheid (RV)-gradiënt 10 % per uur
 • stoffiltering (EU7)

Kosten

In de aansluitkosten zit inbegrepen

 • maximaal 25 meter kabel tot de feitelijke (eigendoms-)begrenzing van uw grond
 • 1 muurdoorboring

Oorzaken van eventuele extra kosten

 • aanvullende meters kabel (à € 25 per meter)
 • materialen als asfalt, marmer of Stelcon
 • specifieke wensen van uw kant

Meer hulp nodig?

Heeft u een andere vraag? Bel dan naar onze klantenservice op 020 750 1611 .