Instellen Hosted Voice belgroepen

Met MijnTele2 Zakelijk richt u uw belgroepen (of ‘huntgroepen’) in zoals u wilt. Zo kunt u bijvoorbeeld bepalen bij welke medewerker als eerst de telefoon overgaat. Alle informatie over Hosted Voice vindt u in de handleiding die u kunt downloaden in de MijnTele2 Zakelijk.

U doet dit als volgt:

  1. Klik in MijnTele2 Zakelijk bovenin op Hosted Voice
  2. Uw huidige dienstconfiguratie verschijnt. Klik op tabblad Belgroepen
  3. U ziet nu een overzicht van uw belgroep(en). Klik op de belgroep die u wilt configureren.

Nu ziet u de pagina waar u uw belgroepen configureert. De pagina heeft de onderdelen Identificatie & nummer, Gebruikers en Instellingen. We lopen ze één voor één met u door.

Identificatie & nummer

In MijnTele2 Zakelijk heeft elke belgroep een huntgroep ID. Dit ID ziet u achter Identificatie (in het voorbeeld hierboven is dit V0001877@hv.tele2.nl). U kunt de belgroep een eigen naam geven in het invulveld onder Groep informatie & telefoonnummers. Deze naam is niet zichtbaar in het overzicht.

Het telefoonnummer dat aan de belgroep is gekoppeld, ziet u onder de naam van de belgroep. Op dit moment is het niet mogelijk om dat nummer zelf te wijzigen met MijnTele2 Zakelijk. U kunt wel een wijzigingsverzoek indienen via Wijzigingsbeheer, in menu Overig.

Gebruikers

Met de knoppen tussen de 2 vakken Beschikbare gebruikers en Groepsleden kunt u gebruikers aan de belgroep toevoegen. In het kader Beschikbare gebruikers ziet u al uw medewerkers die Hosted Voice gebruiken. Als u hier op een gebruiker klikt, kunt u deze toevoegen aan de belgroep met de enkele pijl: >.

U kunt ook alle beschikbare gebruikers in 1 keer toevoegen met de dubbele pijl: >>. Uiteraard kunt u ook gebruikers verwijderen. Dit doet u met de naar links wijzende pijlen: < en <.

Instellingen

Belpatroon & Doorschakelopties

Kies een belpatroon voor uw belgroep. Het belpatroon bepaalt in welke volgorde de telefoons overgaan bij een inkomend gesprek. De opties zijn:

  • Circular: De telefoon gaat over van het groepslid dat volgt op het groepslid dat als laatst een gesprek ontving. Is het einde van de lijst van gebruikers bereikt? Dan is het eerste groepslid op de lijst weer aan de beurt.
  • Regular: De telefoon van het groepslid bovenaan de lijst gaat als eerst over. ls dit groepslid niet beschikbaar? Dan gaat de telefoon van het volgende groepslid op de lijst. Dit gaat zo door tot het einde van de lijst.
  • Simultaneous: De telefoons van alle groepsleden gaan tegelijkertijd over, totdat er iemand opneemt.
  • Uniform: De telefoon gaat over van het groepslid dat het langst geen gesprek heeft gevoerd.

Daaronder kunt u doorschakelopties instellen, zoals doorschakelen na een aantal keer overgaan of na een aantal seconden.

Zet de beller in de wacht bij de agent als hij al een gesprek heeft. Is deze optie aangevinkt? Dan doet het er niet toe of een groepslid al in gesprek is: de beller komt dan bij dat groepslid in de wacht te staan. Na het huidige gesprek kan het groepslid het inkomende gesprek aannemen. Ook is bij deze optie het nummer van de belgroep onbereikbaar als er geen groepsleden zijn. De beller hoort dan een melding.

Niet bereikbaar opties

Hier stelt u in hoe uw belgroep reageert wanneer groepsleden onbereikbaar zijn.

  • De optie Bij calamiteiten zet het gesprek door naar is alleen relevant bij een totale onderbreking van de Hosted Voice dienstverlening op uw bedrijfsvestiging. Bijvoorbeeld bij een storing in het Tele2 netwerk of in uw netwerkapparatuur.Wij schakelen de beller dan door naar het nummer dat u hier invult.
  • Maak de Belgroep bezet als alle agents niet bereikbaar zijn. Als dit is aangevinkt, hoort de beller een bezettoon wanneer alle groepsleden in gesprek zijn. Staat dit uit? Dan hoort de beller de telefoon normaal overgaan. De telefoon gaat over totdat een groepslid beschikbaar is, of totdat het gekozen aantal seconden is verstreken.
  • Bent u klaar met instellen? Klik dan onderaan het scherm op Opslaan.

U bent dan weer bij het overzicht van uw belgroepen. Een oranje klokje betekent dat uw wijziging in behandeling is.

Meer hulp nodig?

Heeft u een andere vraag? Bel dan naar onze klantenservice op 020 750 1611 .