2 maanden lang gratis toegang tot

EINDELOOS KIJKPLEZIER VOOR JONG EN OUD

NLZIET is een samenwerking van de NPO, RTL en SBS. Eindeloos online tv-kijken naar series, documentaires, drama, reality, actualiteit, talkshows en amusement van de 12 grote Nederlandse zenders. Er is altijd wat te kiezen voor jong en oud.

  • 837.380 minuten kijkplezier
  • Kijken waar en wanneer jij maar wilt
  • Vooruit, terug en live tv-kijken naar 12 zenders
  • Kijk tot wel 365 dagen terug
  • Opzeggen wanneer je wilt

JE BEPAALT ZELF HOE JE KIJKT

De televisie is al lang niet meer het enige scherm waarop je programma’s kijkt. Bij NLZIET kijk je online op talloze manieren op verschillende apparaten naar je favoriete programma’s.

tv- kijken via verschillende devices

JE BEPAALT ZELF WANNEER JE WAT KIJKT

Of je nu live tv wilt kijken, die ene serie helemaal wilt bingewatchen, of het specifieke moment uit die talkshow van gisteravond wilt terugkijken. Bij NLZIET kijk je online tv wanneer het jou uitkomt. Heb je UtopiaBoer Zoekt Vrouw of Expeditie Robinson gemist? Kijk terug wanneer jij wilt. En kun je niet wachten? Sommige series kijk je al voordat ze zijn uitgezonden op televisie, zoals The Bold of GTST.

JE BEPAALT ZELF WANNEER JE WAT KIJKT

Wachten tot je favoriete programma begint? Of zappend zoeken tot er iets leuks voorbijkomt? Dat is verleden tijd met NLZIET.
Bij NLZIET kun je online tv-kijken en bepaal je zelf welke programma’s je wilt zien. En als je een programma als favoriet aan vinkt, laten we je weten wanneer er een nieuwe aflevering beschikbaar is.

NLZIET

ACTIEVOORWAARDEN NLZIET VOUCHER

 

ALGEMEEN

1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de door Tele2 Nederland B.V. (hierna: “Tele2”), gevestigd te Diemen (1112 XS) aan de Wisselwerking 58, georganiseerde actie ‘NLZiet voucher’ (hierna “Actie”) en zijn te raadplegen op de internet website https://www.tele2.nl/shop/thuis/nlziet-voorwaarden/ (hierna “Website”).
1.2 De Actie heeft tot doel NLZiet in combinatie met een Thuis internet abonnement of internet & bellen van Tele2 (hierna “Thuis Internet of Internet & Bellen”) te promoten.
1.3 Deelname aan de Actie kan alleen door een natuurlijke persoon die eenThuis internet abonnement of internet & bellen van Tele2 heeft besteld (via de Website, een winkel van Tele2 of via de telefoon met Tele2 telesales) en met wie Tele2 een overeenkomst heeft gesloten.
1.4 Door deel te nemen aan deze Actie verklaren de deelnemende personen (“Deelnemers”) zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden.
1.5 Tele2 is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken of te wijzigen, indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat Tele2 daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de Deelnemers. Wijziging van de Actievoorwaarden en staking of wijziging van de Actie zal door Tele2 zo spoedig mogelijk bekend gemaakt worden via de Website. Deelnemers kunnen aan de informatie op de Website geen rechten ontlenen.
1.6 Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Tele2 gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.
1.7 De inhoud van deze Actievoorwaarden is onder voorbehoud van schrijffouten en interpretatie; aan schrijffouten en vergissingen van Tele2 kunnen geen rechten worden ontleend.
1.8 Deelname staat open van 3 september 2018 tot en met 31 december 2018 om 23:59 uur (hierna: “de Actieperiode”). Tele2 kan deze Actieperiode verlengen of wijzigen
1.9 Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiend uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

DE ACTIE

2.1 Klanten die eenThuis internet abonnement of internet & bellen van Tele2 bestellen, ontvangen, dienen zich – om in aanmerking te komen voor een NLZiet Voucher – binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de voucher per mail –  te registreren op de website van NLZiet.
2.2 Uiteindelijke deelname aan de Actie is afhankelijk van goedkeuring en verwerking van het abonnement door Tele2. Indien de bestelling is goedgekeurd, dan ontvangt de Deelnemer hiervan een bevestiging. De klant is dan Deelnemer en ontvangt per e-mail een NLZiet vouchercode.
2.3 Op de bestelling van hetThuis internet abonnement of internet & bellen van Tele2 zijn de Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Tele2 Multimediadiensten 27 maart 2018 van toepassing.
2.4 De NLZiet vouchercode wordt binnen 1 week nadat de internetverbinding door Tele2 is geactiveerd per e-mail toegezonden. Door de instructies in de e-mail te volgen, kan de Deelnemer de voucher activeren.
2.5 Het recht op de NLZiet voucher komt te vervallen, indien hetThuis internet abonnement of internet & bellen van Tele2 binnen de respijtperiode wordt geannuleerd, dan wel indien de internetverbinding om wat voor reden dan ook niet kan worden geactiveerd.

DEELNAME

3.1 Deelname aan de Actie staat uitsluitend open voor nieuwe, dan wel bestaande klanten die gedurende de Actieperiode een Thuis internet abonnement of internet & bellen van Tele2 bestellen of verlengen. Een Deelnemer kan slechts eenmaal deelnemen.
3.2 Minderjarigen en Tele2 klanten die al eenThuis internet abonnement of internet & bellen van Tele2 hebben zijn uitgesloten van deelname.
3.3 Aan deelname zijn geen andere kosten verbonden dan de gebruikelijke eenmalige, abonnements- en gebruikskosten.
3.4 Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. Tele2 kan Deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit.
3.5 In geval van misbruik, fraude, manipulatie of omzeiling van en inbreuk op deze Actievoorwaarden is Tele2 gerechtigd (een) Deelnemer(s) aan deze Actie uit te sluiten. Tele2 is gerechtigd dit te doen op basis van een vermoeden en is niet gehouden de uitgesloten Deelnemer(s) hiervan te informeren of daartoe bewijs te leveren.
3.6 Tele2 is te allen tijde gerechtigd Deelnemers zonder opgaaf van reden uit te sluiten van deelname. 

NLZIET VOUCHER

4.1 De NLZiet voucher geeft recht op 1 extra maand gratis NLZiet, bovenop de gebruikelijke proefmaand NLZiet.
4.2 De NLZiet voucher wordt niet in geld uitgekeerd, is niet inwisselbaar voor andere producten dan in deze Actievoorwaarden beschreven en kan niet worden gebruikt in combinatie met andere (kortings)acties of promoties, anders dan zoals in artikel 4.1 is bedoeld.
4.3 Op de NLZiet voucher zijn de algemene voorwaarden alsmede de privacy- en cookievoorwaarden van NLZIET van toepassing (www.nlziet.nl).
4.4 Voor het gebruik maken van de vouchercode moeten Deelnemers zich registreren bij NLZIET. Voor nieuwe registraties geldt dat voor de eerste (proef)maand €0,01 in rekening wordt gebracht in verband met verificatiedoeleinden van de betaalwijze.

OVERIG

5.1 In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Tele2.
5.2 Tele2 behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder opgaaf van redenen de Actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.
5.3 Tele2, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit of op enig andere wijze verband houdt met de Actie.
5.4 Naam-, adres- en woonplaatsgegevens en/of andere persoonsgegevens die Tele2 verkrijgt in verband met de deelname aan deze Actie, worden opgenomen in het gegevensbestand van Tele2 en zullen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden verwerkt.
5.5 Tele2 zal de gegevens van de Deelnemers uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van deze Actie, tenzij anders is vermeld.
5.6 Voor vragen of opmerkingen met betrekking totThuis internet abonnement of internet & bellen kun je terecht bij onze klantenservice 020 – 754 4444 (lokaal tarief). Voor vragen over NLZiet kun je terecht bij NLZIET, Koos Postemalaan 4, 1217ZC Hilversum, info@nlziet.nl.

 

Aldus opgemaakt te Diemen, 28 augustus 2018