een jaar lang gratis toegang tot

Eurosport Player: altijd en overal live sport kijken

Eurosport is pionier op het gebied van on demand kijken. Sinds 2008 biedt Eurosport de Eurosport Player aan, waarmee je als sportliefhebber altijd jouw favoriete sporten kunt bekijken. Waar je maar wilt en wanneer je maar wilt.

Treed binnen in de wereld van sport

Geniet van onbeperkte toegang tot jouw favoriete sporten op Eurosport Player. Kijk live alle wedstrijden op Eurosport 1, Eurosport 2 en diverse exclusieve bonusfeeds. De mooiste goals, inhaalacties en demarrages nog een keer terugkijken? Dat kan natuurlijk ook on demand. Kijk op iOS, Android, web, tvOS en Chromecast.

Met de Eurosport Player kun je de Eurosport-kanalen live streamen op computer, telefoon, tablet, Samsung TV of door het toestel te verbinden met Chromecast of Apple TV (tvOS). Ook kun je alle wedstrijden, achtergrondverhalen en sportbiografieën later terugkijken.

Hoe meld je je aan voor een jaar gratis Eurosport Player

  1. Bestel een Tele2 Internet, Bellen en/of TV abonnement
  2. In de orderbevestiging die je van ons via de e-mail ontvangt, vertellen we waar je jouw gegevens kunt achterlaten
  3. Nog heel even wachten tot je een vouchercode van ons via de e-mail ontvangt
  4. Als je de code hebt, abonneer je op Eurosport Player
  5. Kies het jaarabonnement en volg de verdere stappen
  6. Na het invullen van al je gegevens kun je onze promocode invoeren.
  7. Daarna maak je je bestelling definitief. En…. Kijken maar!

ACTIEVOORWAARDEN EUROSPORT PLAYER VOUCHER

ALGEMEEN

1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de door Tele2 Nederland B.V. (hierna: “Tele2”), gevestigd te Diemen (1112 XS) aan de Wisselwerking 58, georganiseerde actie ‘Eurosport Player voucher’ (hierna “Actie”) en zijn te raadplegen op de internet website https://www.tele2.nl/shop/thuis/eurosport-player-voorwaarden/ (hierna “Website”).
1.2 De Actie heeft tot doel Eurosport Player in combinatie met een Thuis internet abonnement van Tele2 (hierna “Thuis abonnement”) te promoten.
1.3 Deelname aan de Actie kan alleen door een natuurlijke persoon die een Thuis abonnement van Tele2 heeft besteld (via de Website, een winkel van Tele2 of via de telefoon met Tele2 telesales) en met wie Tele2 een overeenkomst heeft gesloten.
1.4 Door deel te nemen aan deze Actie verklaren de deelnemende personen (“Deelnemers”) zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden.
1.5 Tele2 is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken of te wijzigen, indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat Tele2 daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de Deelnemers. Wijziging van de Actievoorwaarden en staking of wijziging van de Actie zal door Tele2 zo spoedig mogelijk bekend gemaakt worden via de Website. Deelnemers kunnen aan de informatie op de Website geen rechten ontlenen.
1.6 Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Tele2 gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.
1.7 De inhoud van deze Actievoorwaarden is onder voorbehoud van schrijffouten en interpretatie; aan schrijffouten en vergissingen van Tele2 kunnen geen rechten worden ontleend.
1.8 De actieperiode begint op 26-juli-2018 en eindigt op 02-aug-2018 om 23:59 uur of zolang de voorraad strekt (hierna: “de Actieperiode). Tele2 kan deze Actieperiode verlengen of wijzigen.
1.9 Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiend uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

DE ACTIE

2.1 Klanten die een Thuis abonnement bestellen, ontvangen, dienen zich – om in aanmerking te komen voor een Eurosport Player Voucher – binnen vijf (5) dagen na ontvangst van de voucher bevestigingsmail –  te registreren op https://www.tele2.nl/shop/thuis/eurosport-bevestiging/
2.2 Uiteindelijke deelname aan de Actie is afhankelijk van goedkeuring en verwerking van het abonnement door Tele2. Indien de bestelling is goedgekeurd, dan ontvangt de Deelnemer hiervan een bevestiging. De klant is dan Deelnemer en ontvangt per e-mail een Eurosport Player vouchercode.
2.3 Op de bestelling van het Thuis abonnement zijn de Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Tele2 Multimediadiensten 27 maart 2018 van toepassing.
2.4 De Eurosport Player vouchercode wordt binnen 1 week nadat de internetverbinding door Tele2 is geactiveerd per e-mail toegezonden. Door de instructies in de e-mail te volgen, kan de Deelnemer de voucher activeren.
2.5  Het recht op de Eurosport Player voucher komt te vervallen, indien het Thuis abonnement binnen de respijtperiode wordt geannuleerd, dan wel indien de internetverbinding om wat voor reden dan ook niet kan worden geactiveerd

DEELNAME

3.1 Deelname aan de Actie staat uitsluitend open voor nieuwe klanten die gedurende de Actieperiode een Thuis abonnement bestellen.
3.2 Minderjarigen en Tele2 klanten die al een Thuis abonnement van Tele2 hebben zijn uitgesloten van deelname.
3.3 Aan deelname zijn geen andere kosten verbonden dan de gebruikelijke eenmalige, abonnements- en gebruikskosten.
3.4 Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. Tele2 kan Deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit.
3.5 In geval van misbruik, fraude, manipulatie of omzeiling van en inbreuk op deze Actievoorwaarden is Tele2 gerechtigd (een) Deelnemer(s) aan deze Actie uit te sluiten. Tele2 is gerechtigd dit te doen op basis van een vermoeden en is niet gehouden de uitgesloten Deelnemer(s) hiervan te informeren of daartoe bewijs te leveren.
3.6 Tele2 is te allen tijde gerechtigd Deelnemers zonder opgaaf van reden uit te sluiten van deelname.

EUROSPORT PLAYER VOUCHER

4.1 Er zijn in totaal 1.400 Eurosport Player vouchers te verkrijgen. De Eurosport Player voucher geeft recht op 1 jaar gratis Eurosport Player.
4.2 De Eurosport Player voucher wordt niet in geld uitgekeerd, is niet inwisselbaar voor andere producten dan in deze Actievoorwaarden beschreven en kan niet worden gebruikt in combinatie met andere (kortings)acties of promoties.
4.3 Op de Eurosport Player voucher zijn de voorwaarden alsook het Privacybeleid van Discovery Communications Europe Ltd.  (“Eurosport”) van toepassing. Eurosport kan ter bevestiging van de identiteit van de Deelnemer om een betaling van EUR 0,01 vragen.

OVERIG

5.1 In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Tele2.
5.2 Tele2 behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder opgaaf van redenen de Actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.
5.3 Tele2, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit of op enig andere wijze verband houdt met de Actie.
5.4 Naam-, adres- en woonplaatsgegevens en/of andere persoonsgegevens die Tele2 verkrijgt in verband met de deelname aan deze Actie, worden opgenomen in het gegevensbestand van Tele2 en zullen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden verwerkt.
5.5 Tele2 zal de gegevens van de Deelnemers uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van deze Actie, tenzij anders is vermeld.
5.6 Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot de Actie of het Thuis abonnement kun je terecht bij onze klantenservice 020 – 754 4444 (lokaal tarief ). Voor vragen met betrekking tot de Eurosport Player dient de Deelnemer zich tot Eurosport te wenden.

Aldus opgemaakt te Diemen, 25 juli 2018.