Klanten

Wij gaan de dialoog met klanten over de kansen en dilemma’s rondom de verantwoorde en duurzame consumptie van telecommunicatie. Met onze services en MVO-projecten dragen wij bij aan de duurzaamheid en de ambities van onze klanten.

In ons Klantenprogramma gaan wij een stap verder voor onze klanten. Het programma biedt ons kansen om op een andere manier met onze klanten samen te werken. Door het aanbieden van extra veilige dienstverlening, het ontwikkelen van duurzame producten en processen en of door samen MVO-activiteiten op te pakken.

Privacy & integriteit
Het recht op privacy en integriteit van onze klanten staat bovenaan onze prioriteitenlijst: als telecombedrijf zijn wij gebaat bij een zorgvuldige omgang van de data die wij overbrengen en beheren. Wij verwerken data volgens gelegitimeerde verwachtingen die klanten van ons mogen hebben. Hierbij houden we de geldende regels nauwlettend in de gaten en zijn we ons aan het voorbereiden op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) welke per mei aanstaande van kracht wordt. In het privacy statement op onze website vind je een overzicht van de doelen en categorieën van ontvangers en een overzicht van maatregelen die wij getroffen hebben om de privacy van onze klanten te bewaken. We melden vermoedens van een datalek aan de toezichthouder en informeren onze klanten indien dit mogelijk negatieve gevolgen voor hen kan hebben. Om onze medewerkers bewust te maken van het belang van privacy en integriteit hebben we een jaarlijks wisselend bewustwordingsprogramma waarin we, afhankelijk van de doelgroep, communicatie en/of training verzorgen.

Veilig Internet voor kinderen
Wij realiseren ons dat, vooral met de komst van de smartphone, steeds meer kinderen op een steeds jongere leeftijd toegang hebben tot de digitale wereld. Ouders maken zich vaak zorgen om wat hun kinderen op internet tegen kunnen komen, zoals porno, geweld en gokspellen. Wij willen graag een bijdrage leveren aan het beschermen van kinderen. Zo bieden wij een veiligheidspakket met familiebeheer aan onze klanten aan en kun je op onze website een cursus Veilig Internet vinden.

Reduce, Re-use, Recycle
Wij willen ons contact met klanten op een verantwoorde manier invullen en het onze klanten mogelijk maken onze producten op duurzame manier te gebruiken. Via Mijn Tele2 krijgen klanten toegang tot al hun informatie, kunnen zij digitale facturen downloaden of klantgegevens wijzigen. Dit bespaart een enorme papierwinkel. Hiernaast hebben wij ons leverproces op zo’n manier ingericht dat alle hardware van modems tot servers optimaal gebruikt, hergebruikt en gerecycled worden. Verantwoord E-waste management is voor ons een vanzelfsprekendheid.

MVO met klanten
Door het jaar heen zetten wij MVO-initiatieven op samen met zakelijke klanten en zoeken wij met hen naar MVO-kansen en mogelijkheden. Zo werken wij samen met gemeenten aan een Sociale Voorwaarden framework om mensenrechten risico’s in de keten te signaleren en voorkomen, werken wij samen met een klant aan duurzaam afvalmanagement en doneren wij hardware aan zorg- en educatieve instellingen.