Klanten

Wij gaan de dialoog met klanten over de kansen en dilemma’s rondom de verantwoorde
en duurzame consumptie van telecommunicatie. Met onze services en MVO-projecten
dragen wij bij aan de duurzaamheid en de ambities van onze klanten.

In ons Klantenprogramma gaan wij een stap verder voor onze klanten. Het programma
biedt ons kansen om op een andere manier met onze klanten samen te werken. Door
het aanbieden van extra veilige dienstverlening, het ontwikkelen van duurzame
producten en processen en of door samen MVO-activiteiten op te pakken.

Privacy & integriteit
Het recht op privacy en integriteit van onze klanten staat bovenaan onze prioriteitenlijst:
als telecombedrijf zijn wij gebaat bij een zorgvuldige omgang van de data die wij
overbrengen en beheren. Wij verzamelen, bewaren en verstrekken data conform de
doeleinden waarvoor deze verkregen zijn. Hierbij houden we de geldende regels
nauwlettend in de gaten en zijn onze verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld
en inzichtelijk via het College Bescherming Persoonsgegevens. In het privacy statement
op onze website vind je een overzicht van de maatregelen die wij getroffen hebben om
de privacy van onze klanten optimaal te bewaken. We melden vermoedens van een
datalek aan de toezichthouder en informeren onze klanten indien dit mogelijk negatieve
gevolgen voor hen kan hebben. Om onze medewerkers bewust te maken van het
belang van privacy en integriteit hebben wij een uitgebreid bewustwordingsprogramma
opgezet: naast de E-learning Privacy Awareness voor medewerkers, organiseren wij
elk jaar een Securitydag waar alle belangrijke thema’s rondom privacy en integriteit aan
bod komen.

Veilig Internet voor kinderen
Wij realiseren ons dat, vooral met de komst van de smartphone, steeds meer kinderen
op een steeds jongere leeftijd toegang hebben tot de digitale wereld. Ouders maken
zich vaak zorgen om wat hun kinderen op internet tegen kunnen komen, zoals porno,
geweld en gokspellen. Wij willen graag een bijdrage leveren aan het beschermen van
kinderen. Zo bieden wij een veiligheidspakket met familiebeheer aan onze klanten
aan en kun je op onze website een cursus Veilig Internet vinden.

Reduce, Re-use, Recycle
Wij willen ons contact met klanten op een verantwoorde manier invullen en het onze
klanten mogelijk maken onze producten op duurzame manier te gebruiken. Via Mijn-
Tele2 krijgen klanten toegang tot al hun informatie, kunnen zij digitale facturen
downloaden of klantgegevens wijzigen. Dit bespaart een enorme papierwinkel.
Hiernaast hebben wij ons leverproces op zo’n manier ingericht dat alle hardware van
modems tot servers optimaal gebruikt, hergebruikt en gerecycled worden. Verantwoord
E-waste management is voor ons een vanzelfsprekendheid.

MVO met klanten
Door het jaar heen zetten wij MVO-initiatieven op samen met zakelijke klanten en
zoeken wij met hen naar MVO-kansen en mogelijkheden. Zo werken wij samen met
gemeenten aan een Sociale Voorwaarden framework om mensenrechten risico’s in de
keten te signaleren en voorkomen, werken wij samen met een klant aan duurzaam
afvalmanagement en doneren wij hardware aan zorg- en educatieve instellingen.