Günther Vogelpoel over toekomst mobiele markt in Telecompaper

Op 15 september debatteert de Tweede Kamer over de voorwaarden voor de spectrumveiling van begin 2012. In een gesprek met Telecompaper benadrukt CEO Günther Vogelpoel het grote belang van dit debat voor de toekomst van de mobiele markt in Nederland: “De politiek is nu aan zet. Als de kamer op 15 september de juiste beslissing neemt door meer spectrumruimte te reserveren voor nieuwkomers, dan garanderen zij een concurrende mobiele markt voor de komende 17 jaar.”

Hieronder vindt u het gehele interview.

Tele2 is het eens met het het standpunt van het Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie (ELI) dat momenteel de mobiele markt onvoldoende concurrerend is. Hij verwijst naar de vlakke marktaandelen van de MNO’s, de hoge prijzen, naar de lage penetratie van mobiel internet en naar de geringe innovatie (waar andere landen bewegen richting 42 of 84 Mbps, wordt hier nu pas de stap naar 28 Mbps gezet). Hij vindt het zonneklaar dat de huidige MNO’s een prikkel missen om te innoveren.

Een andere belangrijke voorwaarde voor Tele2 om ook mee te doen aan de lage-frequentieveiling is dat er voldoende spectrum gereserveerd wordt voor nieuwkomers. Vogelpoel ziet minimaal 2×15 MHz, want bij de huidige 2×10 MHz is het de vraag of Tele2 zal meedingen, immers met een uitkomst waar 2×5 MHz verworven wordt, kan er geen propositie gegarandeerd worden die voldoende concurrerend is met de huidige MNO’s, zo stelt hij.

De politiek zou zich zorgen kunnen maken om de ernst van een nieuwkomer om daadwerkelijk de markt te betreden. Ook Opta deelt deze zorg, getuige de zienswijze die bijvoorbeeld bij de 2600 MHz veiling werd uitgegeven. Er bestaat een risico dat een nieuwkomer zijn business plan niet rond krijgt of te weinig spectrum verwerft om een goed aanbod in de markt te zetten. Vogelpoel wuift de bezwaren weg. Hij verwijst er allereerst naar dat er een paar maatregelen tegen speculatie zijn: de eerste vijf jaar mag de licentie niet verkocht worden aan een MNO; er is een duidelijke uitrolverplichting; en er moet een bankgarantie van minimaal 70 miljoen euro worden afgegeven om überhaupt te kunnen meedoen aan de veiling. En wat de hoeveelheid spectrum betreft: er bestaat consensus over de opvatting dat een nieuwkomer moet minimaal 2×10 MHz moet verwerven en dus is er meer dan 2×10 MHz nodig als je twee nieuwe toetreders tot de markt wilt hebben.

Vogelpoel wijst echter ook nog op een aantal sterke assets in handen van Tele2, waardoor hij er alle vertrouwen in heeft succesvol te kunnen lanceren:

De Tele2 groep heeft veel ervaring met mobiel, dat de kern is van de dienstverlening (in Nederland wat minder door het grote belang van de oude Versatel-assets). In Rusland en Kazakhstan wordt rap een ‘greenfield’ netwerk uitgerold (2G en 3G) en in Zweden is Tele2 met een LTE-netwerk aanwezig.

Tele2 NL bezit een uitgebreid glasnetwerk dat gebruikt kan worden als backhaul voor de grote databehoefte van 4G en de nodige apparatuur vanwege het feit dat het reeds een ‘full MVNO’ is. In Nederland gaat het dus niet om een echt ‘greenfield’.

Tele2 Noorwegen en Tele2 Kroatie zijn Tele2 NL onlangs voorgegaan door te migreren van MVNO naar MNO. Tele2 NL staat open voor ‘network sharing’. In Zweden wordt dit met succes toegepast in samenwerking met TeliaSonera (3G) en Telenor (4G). Dit netwerk is volgens Vogelpoel, verwijzend naar onderzoek van AT Kearney, het beste netwerk in termen van kosten ter wereld. ‘Sharing’ verstevigt dus de business case.

Tele2 zet in op LTE technologie. Als gevolg van het IP-karakter is dit vele malen efficiënter en goedkoper te onderhouden dan netwerken gebaseerd op andere technologieën.

De Tele2 groep heeft een van de sterkste balansen in de Europese telecomwereld. Dat geldt ook voor Tele2 Nederland, dat in 2010 het vreemd vermogen op zjn balans bijna volledig heeft weggewerkt.

Voor Tele2 NL was de 2600 MHz veiling van 2010 de eerste stap op weg naar een eigen mobiel netwerk. De aankomende veiling van 2012 is de belangrijke tweede stap. Vogelpoel: “De politiek is nu aan zet. Als de kamer op 15 september de juiste beslissing neemt door meer spectrumruimte te reserveren voor nieuwkomers, dan garanderen zij een concurrende mobiele markt voor de komende 17 jaar. De keuze voor Tele2 om te investeren in een LTE netwerk in Nederland is dus afhankelijk van de uitkomst op 15 september”. Over wat dat concreet gaat betekenen voor de eindgebruiker, kan Günther Vogelpoel nog niet veel kwijt, maar wel dat het een ‘disruptive’ aanbod zal worden: hoge snelheden, lage prijzen, onbeperkt gebruik (alhoewel het hanteren van een ‘cap’ nog niet kan worden uitgesloten), net neutraliteit (dus geen blokkade van over-the-top diensten) en loskoppeling van voice en data in de abonnementen. .

Bronvermelding: Telecompaper, auteur Tim Poulus

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedIn
Deel dit nieuws