Contractovername is mogelijk bij Tele2. We hebben onderstaande gegevens in een brief nodig om het contract over te kunnen nemen.

Let op! Zonder de volledige gegevens kunnen we je verzoek niet verwerken.

Gegevens oude contractant

Voor- en achternaam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Geboortedatum:
IBAN bankrekeningnummer:
Naam van de bank:
Mobiel nummer:
E-mailadres: 

Gegevens nieuwe contractant

Voor- en achternaam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Geboortedatum:
IBAN bankrekeningnummer:
Naam van de bank:
Mobiel nummer:
E-mailadres:

Gewenste datum van overname:

Ook hebben we van de oude en nieuwe contractant het volgende nodig:

– Handtekening
– Vermelding van plaats en datum van ondertekening
– Kopie van het identiteitsbewijs (ID kaart/paspoort/rijbewijs)
Scherm hiervoor je foto en je BSN nummer af.
– Kopie van de bankpas (deze moet voor de oude contractant hetzelfde zijn als waar we nu van incasseren)
Scherm hiervoor je pasnummer af.

Het is belangrijk dat jullie de aanvraag allebei ondertekenen. 

De brief met jullie handtekeningen en bijlagen stuur je vervolgens naar:
Tele2 Nederland BV
T.a.v. Contractovername
Postbus 289
2400 AG Alphen aan den Rijn

Na ontvangst van de brief zal het verzoek binnen 5 werkdagen in behandeling worden genomen.