Klantenservice Netwerkkwaliteit

Het netwerk van Tele2


Om onze dienstverlening zo optimaal mogelijk te laten verlopen, streeft Tele2 er naar om voldoende bandbreedte beschikbaar te stellen voor haar klanten en worden diverse capaciteits- en beveiligingsmaatregelen toegepast. Hieronder vind je meer informatie.
Netwerkkwaliteit, beschikbaarheid en veiligheid

Tele2 heeft een eigen vast netwerk en sinds 2015 een eigen mobiel 4G netwerk. Voor onze vaste dienstverlening geven we een indicatie van de beschikbaarheid en de internetsnelheid die men op het opgegeven adres kan verwachten. Deze snelheid is tevens terug te vinden op het contract met de klant zodat duidelijk wordt wat de klant van ons mag verwachten. De gerealiseerde snelheid van de verbinding is afhankelijk van de kwaliteit van de lijnen tussen de DSL-modem bij de klant en de apparatuur van Tele2 in de centrale en kan naar boven en naar beneden afwijken van deze indicatie.

De ervaren internetsnelheid is uiteindelijk mede afhankelijk van diverse factoren die binnen de invloedssfeer van de klant liggen, zoals gebruikmaking van Wifi/ Powerplugs, het gebruikte apparaat en de hoeveelheid apparaten welke gelijktijdig gebruik maakt van het internet. We geven hierover meer tips en uitleg op onze website onderwww.tele2.nl/internetsnelheid. Tevens is hier de Gedragscode Transparantie Internetsnelheden te vinden welke Tele2 in dat kader heeft ondertekent.

Indien er veel internetverkeer tegelijkertijd plaatsvindt, kan het voorkomen dat er ‘congestie’ optreedt. Een soort file op ons netwerk. In zo’n geval wordt het verkeer door Tele2 geprioriteerd. We bepalen dan welk verkeer in welke volgorde gebruik kan maken van de beschikbare weg (het netwerk). Dit is noodzakelijk om een goede dienstverlening richting alle eindgebruikers te kunnen blijven bewerkstelligen.

Omdat de hoeveelheid beschikbare bandbreedte een schaars goed is, geeft Tele2 bij congestie voorrang aan tijdkritisch verkeer boven minder tijdkritisch verkeer. Zo krijgt de IP-telefonie en het IP televisie verkeer van Tele2 binnen het netwerk van Tele2 voorrang om de juiste kwaliteit voor deze tijdkritische diensten te kunnen garanderen.

Tele2 maakt hierbij voor de internettoegangsdiensten geen onderscheid tussen toegang of prioritering op applicatieniveau zoals ‘peer to peer’ (diensten zoals Bittorrent, Whatsapp, Youtube of Skype.) Dit is tevens een vereiste vanuit netneutraliteit wetgeving (Telecommunicatiewet 7.4a). In geval van calamiteiten gelden andere prioriteiten en kan het zijn dat bepaalde gebruikers voorrang krijgen of dat er bandbreedte toegang wordt gereserveerd.

Overschrijding bundeltegoed
Omdat we bij Tele2 niet van nare verassingen houden en willen voorkomen dat onze mobiele klanten automatisch extra gaan betalen wanneer de databundel is overschreden, wordt het dataverbruik na het verbruik van de gecommitteerde datavolumes gestopt of is er, afhankelijk van de gekozen propositie, sprake van een verlaging van de internetsnelheid. De klant ontvangt bij 80% verbruik van de internetbundel een notificatie en ook een als men helemaal door de bundel heen is. Uiteraard kan de klant dan nog wel gebruikmaken van internet via Wifi. Ook kan eenvoudig een eenmalige extra bundel worden besteld.

Specifieke diensten
In het Tele2 netwerk zijn een aantal diensten die wel van het Internet Protocol gebruik maken maar niet geleverd worden via de Internet toegangsdienst, zoals bv IP-telefonie (zowel in het vaste als mobiele netwerk) en IP-TV van Tele2. Het gebruik van deze diensten telt niet tegen data bundels en kan (afhankelijk van de karakteristieken van de verbinding) los van de afgenomen bandbreedte van de internettoegangsdienst geleverd worden.

Naleving wettelijke verplichtingen
Tele2 blokkeert websites alleen op basis van een gerechtelijk bevel en om kindermisbruik te voorkomen, zo worden websites geblokkeerd die volgens Interpol kinderpornografisch materiaal bevatten.
Daarnaast zorgt Tele2 dat mobiele klanten in het buitenland bij een dataverbruik van 50 euro excl. BTW worden geblokkeerd om hoge kosten v.w.b. mobiele data te voorkomen. Klanten ontvangen hierover tijdig notificaties en wordt de mogelijkheid geboden om de blokkade ongedaan te maken zodat zij gebruik kunnen blijven maken van roaming data.

Beveiliging en spambestrijding
Tele2 maakt gebruik van firewalls om te voorkomen dat derden ongevraagd data naar je mobiel kunnen sturen en daarmee ongewenste datavolumes en kosten veroorzaken of als bescherming tegen DDOS aanvallen.
Daarnaast treft Tele2 maatregelen om spamverkeer tegen te gaan. Tele2 blokkeert en verwijdert e-mails verzonden naar klanten met een Tele2 e-mail adres in de volgende gevallen:
• als een attachment virus, spyware of andere schadelijke gegevens bevat.
• als een attachment een op de website van Tele2 genoemde extensie heeft, zoals “.pif”, “.scr”, “.cmd”, “.bat”, and “.com”.
• de e-mail naar het oordeel van Tele2 kan leiden tot spamming of Mass Mailing.
• de e-mail afkomstig is van een server/programma/virus die spam e-mails genereert.
• als het onderwerp van de e-mail MAILER-DEAMON is en afkomstig is van internetserviceproviders of e-mail providers die inkomende e-mails van programma’s of virussen weigeren.
• als de e-mail afkomstig is van internetserversproviders die op de RBL-black list staan.
• als er meer dan 50 e-mails binnen 5 minuten worden verzonden.

Ga naar onze pagina over veilig internetten voor meer informatie over het tegengaan van spam en het veilig gebruiken van internet.

Direct hulp nodig?

Heb je een vraag? Stel hem aan onze virtuele assistent.
Tele2 schrijft een bericht...

Doe het zelf
met mijntele2

Via MijnTele2 heb je inzicht in je abonnement, je facturen en je profielgegevens. Ook kun je via MijnTele2 extra producten bestellen en dingen wijzigen. Regel het gemakkelijk zelf via MijnTele2!
Inloggen MijnTele2